• Post category:Aktualności
You are currently viewing Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych tylko do końca 2022 roku

Niestety już tylko do końca 2022 roku można dokonywać odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. W przyszłym roku będzie to już niedopuszczalne, bowiem z początkiem 2023 roku Polski Ład wprowadza całkowity zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych – także tych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Przypomnijmy z dniem 1 stycznia 2022 roku ustawodawca w ramach Polskiego Ładu odebrał zarówno podatnikom PIT, jak i CIT prawo do amortyzacji nieruchomości mieszkalnych.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził przepis przejściowy, który umożliwia podatnikom PIT i CIT, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Tym samym, podatnicy jeszcze tylko do końca 2022 roku będą mogli stosować przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. żaden podatnik nie będzie mógł zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.