You are currently viewing CIT-8 za 2022 rok będzie przesunięty do 30 czerwca, sprawozdanie finansowe niestety bez zmiany terminu

CIT-8 za 2022 rok będzie przesunięty do 30 czerwca, sprawozdanie finansowe niestety bez zmiany terminu.

Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które wydłuży terminy rozliczenia rocznego podatku CIT za 2022 rok. Jak wskazuje resort finansów, wydłużenie terminu jest reakcją na postulaty zgłaszane m.in. przez środowiska księgowych.

Zgodnie z projektem rozporządzenia nie 31 marca 2023 r., a 30 czerwca 2023 r. będzie ostateczną datą m.in. na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 r. (CIT-8, CIT-8AB) oraz wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Zdaniem resortu finansów, późniejszy termin rozliczenia zapewni podatnikom większy komfort i bezpieczeństwo w realizacji obowiązków podatkowych w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną.

Rozporządzenie to obejmie wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Niestety sprawozdanie finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W tym przypadku Ministerstwo Finansów nie planuje żadnych zmian, choć w ubiegłym roku termin ten był również wydłużony do 30 czerwca 2022 r. z uwagi na pandemię Covid-19.