You are currently viewing Czy wiesz, że wydatki powyżej 15.000 zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu?

Na dzień dzisiejszy limit transakcji gotówkowych reguluje Ustawa Prawo Przedsiębiorców.

Art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.”

Art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców informuje, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności przez przedsiębiorcę następuje przelewem bankowym, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Kary wynikające z nieprzestrzegania przepisów są poważne i przedsiębiorca nie stosując się do nich może wiele stracić. Przepis określa , że nie można zaliczyć do kosztów przedsiębiorstwa transakcji powyżej 15.000 zł, która:

  • zostanie w całości opłacona gotówką,
  • zostanie opłacona częściowo gotówką , a częściowo przelewem bankowym niezależnie od tego, czy zapłata gotówką będzie stanowiła 90 % czy 0,5 % wartości transakcji

Ministerstwo Finansów w odniesieniu do wprowadzanych zmian uzasadnia je tym, że w rzeczywistym obrocie gospodarczym, m.in. ze względu na bezpieczeństwo stron umowy (transakcji), przedsiębiorcy nie dokonują płatności gotówkowych o wartości bliskiej kwoty limitu wynoszącej 15 tys. euro.

Tłumacząc dalej Ministerstwo ocenia, iż faktury gotówkowe opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych są na ogół w praktyce dokumentem dotyczącym transakcji, która niejednokrotnie nie ma miejsca.