You are currently viewing Jaką formę opodatkowania wybrać? PKPiR a Ryczałt ewidencjonowany.

Wybór formy opodatkowania i rozliczania się z Urzędem Skarbowym to jedna z najważniejszych decyzji,

którą musi podjąć każdy, kto zakłada własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy najczęściej zastanawiają się między Ryczałtem ewidencjonowanym a Podatkową Książką Przychodów i Rozchodów (KPiR). Co wybrać? Poniżej prezentujemy Państwu krótkie, ale konkretne porównanie tych dwóch form opodatkowania.

Książka Przychodów i Rozchodów

KPiR to najpowszechniejsza forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Wybierają ją przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać podatek według zasad ogólnych (18% i 32%) lub liniowo (19%).

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy przede wszystkim do wyliczania dochodu, jaki osiąga przedsiębiorca. Na podstawie dowodów księgowych, czyli przede wszystkim faktur i rachunków, księguje się w niej sprzedaż (przychody) i firmowe wydatki (koszty).

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt jest prostszą formą rozliczania się z Urzędem Skarbowym, która służy do wyliczenia przychodu, jaki osiąga przedsiębiorca. W tym modelu rozliczeń obowiązuje sześć stawek podatkowych: 2%, 3%, 5,5% 8,5%, 17% lub 20%, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (np. w przypadku handlu stawka podatkowa wynosi 3%, a w przypadku wolnych zawodów 20%). Ryczałt wyklucza możliwość odliczenia kosztów, uniemożliwia też wspólne opodatkowanie zarobków z małżonkiem i rozliczanie się na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Podatek płaci się nawet w przypadku straty.

Przedsiębiorca, który chciałby wybrać ryczałt, powinien sprawdzić, czy nie jest z niego wyłączony ze względu na limit przychodów (150 tys. euro w poprzednim roku podatkowym), typ działalności (istnieje lista usług powodujących wyłączenie z ryczałtu) lub świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy (takich samych, jakie świadczono na umowę o pracę) w pierwszym roku prowadzenia działalności.

PODSTAWOWE RÓŻNICE

 

KPiR

Ryczałt

PRZYCHODY

uwzględnia

uwzględnia

KOSZTY

uwzględnia

nie uwzględnia

PODSTAWA OPODATKOWANIA

dochód (przychód
pomniejszony o koszty)

przychód

ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA – ZUS społeczne przedsiębiorcy

 uwzględnia

 uwzględnia

STAWKI PODATKU

Opodatkowanie wg zasad ogólnych:

– 18% (jeśli przedsiębiorca osiąga nie więcej niż 85 528,00 zł do­chodu rocznie),

– 32% (dla dochodów
powyżej 85 528 zł)

Podatek liniowy:

– 19%

Karta podatkowa

2%, 3%, 5,5% 8,5%, 17% lub 20% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

ODLICZENIA OD PODATKU
ZUS zdrowotne przedsiębiorcy

uwzględnia

uwzględnia

ZAPŁATA PODATKU

następuje tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo osiąga zysk

następuje zawsze, nawet w przypadku, gdy przedsiębiorstwo osiąga stratę

DOSTĘPNOŚĆ

dla wszystkich przedsiębiorców

tylko dla niektórych przedsiębiorców

 

Rozliczanie się przy pomocy KPiR może być korzystniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy ponoszą wysokie koszty uzyskania przychodu, zatrudniają pracowników (mają wówczas możliwość uwzględnienia w kosztach wydatków takich jak pensje czy ZUS) lub mają niepewny przychód (podatek płaci się tylko wtedy, gdy jest przychód).

Z kolei ryczałt może być korzystniejszy dla przedsiębiorców, którzy ponoszą niskie koszty uzyskania przychodu, prowadzą prostą działalność usługową w zakresie handlu (podatek 3%) i nie zamierzają korzystać z ulg podatkowych (np. jako samotnie wychowujący rodzic).

Warto jednocześnie pamiętać, że sytuacja każdego podatnika jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, analizy i kalkulacji korzyści. Zarówno ryczałt jak i KPiR ma swoje wady i zalety. Wybierając odpowiednią formę rozliczania się z urzędem należy wziąć pod uwagę profil działalności, wysokość planowanych przychodów i kosztów oraz możliwość skorzystania z ulg. Dopiero taka analiza pozwoli przedsiębiorcy wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.