• Post category:Aktualności
You are currently viewing „Mały ZUS” – na czym polega i dla kogo?

„Mały ZUS” – na czym polega i dla kogo? Zmiany od 2019 roku.

W czerwcu bieżącego roku Rząd przyjął projekt tzw. małego ZUS-u

dla drobnych firm.
Zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców – to skutek ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.
Podpisana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych, wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, zmienia przepisy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, ze zm.; dalej: ustawa o s.u.s.) oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, ze zm.; dalej: ustawa o KAS).

Zaplanowane zmiany mają przynieść korzyści dla najmniejszych przedsiębiorców, których średniomiesięczne przychody nie przekraczają 2,5 krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2018 roku to 5250 zł).

Obecnie osoba prowadząca działalność gospodarczą, której przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, odprowadza do ZUS- 1232,16 zł, czyli ponad połowę swojego przychodu ! Warto dodać, że wspomniana kwota składki na ubezpieczenie społeczne jest jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości przychodu.
Zwróćmy uwagę na fakt, że wiele małych firm zlokalizowanych jest w mniejszych miastach i powiatach z stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia. Obniżenie składki ZUS poprawi ich rentowność i perspektywy rozwoju, pozwoli osiągnąć większy zysk i rozwinąć skrzydła. „Obecnie prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu ubezpieczeń społecznych właśnie z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności biznesu. Dzięki niższym miesięcznym obciążeniom więcej z nich przetrwa próbę czasu i łatwiej będzie się im rozwijać” – ocenia ministerstwo.

Dzięki planowanym zmianom przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu stawki na ubezpieczenia społeczne.

Do momentu osiągnięcia przeciętnego przychodu ok. 1240 zł miesięcznie obowiązywać będzie obniżona kwota ok. 520 zł, a potem na każde 1 zł przychodu składki będą rosły o 16 groszy.

Rząd planuje, że z „małego ZUS” może skorzystać ok. 200 tys. firm, które z tego tytułu zaoszczędzą w sumie ok. 1,5 mld zł.

Nadchodzące zmiany zdecydowanie pomogą w ograniczeniu szarej strefy, pobudzeniu aktywności zawodowej i przedsiębiorczości, poprawią „przeżywalność” firm , a przede wszystkim ich rentowność. Ponadto zachęcają do otwierania własnych działalności gospodarczych na miejscu, co daje możliwość łączenia własnej aktywności życiowej – prowadzenie działalności gospodarczej w domu.

WAŻNE! Należy jednak pamiętać o tym, że od tego, jaką kwotę składek emerytalnych zgromadzimy w ZUS, będzie zależna wysokość przyszłej emerytury. W skrajnych przypadkach może się okazać, że zgromadzone składki nie pozwalają na wypłatę emerytury w minimalnej wysokości. Do tej kwoty państwo dopłaci natomiast tylko wtedy, gdy ubezpieczony będzie posiadał co najmniej 20-letni okres ubezpieczenia.
Podsumowując, proponowane rozwiązanie będzie bardzo korzystne na początku działalności , natomiast gdy prowadzony biznes nabierze rozpędu warto zastanowić się nad opłacaniem wyższych składek, co w przyszłości przyniesie korzyści w postaci dobrej emerytury.