You are currently viewing Obowiązki pracodawcy zimą

Nadeszła zima, a wraz z nią ujemne temperatury, które często utrudniają pracę, zwłaszcza, gdy jest ona wykonywana na otwartej przestrzeni. Niesie to za sobą wiele dodatkowych obowiązków dla pracodawcy, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a za ich niedopełnienie grożą wysokie kary. Warto wspomnieć, że zasady BHP w miejscu pracy dotyczą wszystkich zatrudnionych pracowników bez względu na rodzaj zatrudnienia- zarówno etatowych, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych.

W okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) pracodawca przede wszystkim musi zapewnić w pomieszczeniach temperatury odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania.

Obowiązujące warunki:

temperatura nie może być niższa niż 14°C w miejscach, gdzie wykonuje się ciężkie prace fizyczne i przy liniach produkcyjnych (chyba, że jest to konieczne ze względów technologicznych – wtedy trzeba zapewnić pracownikom specjalne, chroniące przed zimnem ubrania),

– temperatura nie może spaść poniżej 18°C w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych.

W odniesieniu do pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni, gdy temperatura powietrza na zewnątrz spada poniżej 10°C, pracodawca musi zapewnić pracownikom pomieszczenie, w którym minimalna temperatura wynosi 16°C. Pomieszczenie powinno zapewniać warunki odpowiednie, aby ugrzać się, przebrać w suchą odzież oraz zjeść posiłek ( ponadto na miejscu powinien znajdować się piecyk, mikrofalówka lub inne urządzenie elektryczne umożliwiające podgrzanie posiłku). Szef powinien także zapewnić takim pracownikom posiłki regeneracyjne zgodnie z brzmieniem przepisów BHP : Obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych dotyczy pracowników, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet”. Posiłki powinny być wydawane przeciętnie po 3 lub 4 godzinach pracy wraz z ciepłymi napojami. Gorące napoje mają być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy w odniesieniu do pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni jest zapewnienie ocieplanej odzieży ochronnej, gdyż tacy pracownicy zimą są szczególnie narażeni na odmrożenia.

Warto pamiętać, że konsekwencje nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy mogą być dotkliwe – pracodawca może być ukarany grzywną w wysokości do 30 tys. Zł, ale również brakiem osób do pracy.