You are currently viewing Ostatni rok rozliczeń sprzed nowego ładu – jak rozliczyć PIT-11?

PIT-11 w 2022 roku

Jak rozliczyć PIT-11 w 2022 roku? Do kiedy płatnik jest zobowiązany przekazać urzędowi i pracownikom ten formularz? Poniżej znajdziecie odpowiedź na pytania.
Do końca stycznia 2022 roku pracodawcy zobowiązani byli dostarczyć PIT-11 lub PIT-8C do Urzędu Skarbowego, a następnie do 28 lutego w formie elektronicznej lub papierowej do podatników.

Po otrzymaniu PIT-11 od płatnika podatku, czyli najczęściej pracodawcy, podatnik powinien w oparciu o zawarte tam dane rozliczyć swój PIT-36 lub PIT-37, a następnie dostarczyć formularz do Urzędu Skarbowego do końca kwietnia 2022 r.

Jak rozliczyć PIT-11?

PIT-11 rozlicza się w standardowy sposób. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki z PIT-11 należy przenieść do właściwych rubryk w PIT-36 lub PIT-37, to jest:

  • przychody, koszty, dochody i zaliczki wpisuje się do sekcji C „Dochody/straty ze źródeł przychodów”; odpowiednie rubryki w PIT-11, PIT-36 i PIT-37 są podobnie nazwane by ułatwić ten proces,
  • składki społeczne z PIT-11 należy dodać w PIT-36/37 do rubryk „składki społeczne” lub „składki zdrowotne”.

Gdy podatnik otrzyma kilka formularzy PIT-11 od różnych pracodawców, to musi zsumować kwoty z tych samych rubryk, a następnie wpisać je do odpowiednich pól w PIT-36/37.

Jak złożyć zeznanie podatkowe w 2022 roku?

Zeznanie można złożyć elektronicznie w następujący sposób:

  • przez E-deklaracje,
  • w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Dodatkowo podatnik ma możliwość:

  • rozliczenia się z współmałżonkiem;
  • skorzystania z dostępnych ulg tj.: ulga na dziecko; ulga na Internet; wpłaty na IKZE; ulga rehabilitacyjna; ulga termomodernizacyjna; ulga abolicyjna; odliczenie darowizn.

Więcej o rozliczeniu i ulgach dowiedzą się Państwo na stronie internetowej podatki.gov.pl