Oferta naszego biura rachunkowego

Prowadzone przez nas biuro rachunkowe to miejsce w którym przedsiębiorcy znajdą pełne wsparcie w zakresie prowadzenia księgowości. Proponujemy usługi księgowe dopasowane do potrzeb firmy, jak również jej formy prawnej i wielkości.

Obsługujemy małe, średnie i duże podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Serdecznie zapraszamy na rozmowę do naszego biura, znajdującego się niedaleko miejscowości Mogilno, dokładnie pod adresem Huta Palędzka 1. Zachęcamy także do kontaktu drogą e-mailową lub za pomocą dostępnego formularza.

Prowadzone usługi

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT),
 • sporządzanie i składanie informacji podsumowujących VAT UE, VAT-27,
 • wysyłanie plików JPK_VAT oraz pozostałych plików JPK na wezwania Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do US i KRS,
 • pomoc w opracowaniu zakładowego planu kont,
 • sporządzenie polityki rachunkowości,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą podatkową i skarbową w imieniu klienta,
 • bieżąca kontrola poprawności formalnej dostarczanej dokumentacji,
 • współpraca z biegłym rewidentem.

Usługi kadrowo-płacowe

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z umów o pracę oraz bieżąca kontrola nieobecności w tym wykorzystanych dni urlopowych,
 • naliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 • obsługa ZUS pracowników (zgłaszanie,rozliczanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie),
 • prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli,
 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji kadrowej w tym: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych,
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-8/11, PIT-40 i innych),
 • kontakt z ZUS w zakresie rozliczeń pracowniczych,
 • Prowadzenie spraw kontroli dotyczącej rozliczeń z ZUS, US i PFRON.

Usługi KRS

 • weryfikacja dokumentów i określenie koniecznych zmian według potrzeb klienta,
 • opracowanie projektów uchwał i protokołów zgromadzenia wspólników,
 • wypełnianie formularzy dla spółek handlowych,
 • przygotowywanie i składanie wniosków do KRS,
 • monitorowanie postępu sprawy aż do końca ,czyli do wydania postanowienia przez KRS.

Usługi ogólnoadministracyjne

 • sporządzanie wniosków o dotacje do PUP,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych.

Interesuje Cię inna, dodatkowa usługa?

Napisz do nas, a znajdziemy rozwiązanie, które będzie dla Ciebie najlepsze!