• Post category:Aktualności
You are currently viewing Zgoda UE na wprowadzenie obowiązkowych e- faktur w Polsce od 2024 r.

W dniu 17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, na wprowadzenie przez Polskę Krajowego Systemu eFaktur od 1 stycznia 2024 r. , a nie od 1 kwietnia 2023 r. jak początkowo to zakładano. Jest to kolejny etap wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców. Według Ministerstwa Finansów e-faktury przyniosą wiele korzyści dla przedsiębiorców m.in.:

  • zmniejszenie kosztów przechowywania archiwizowania dokumentów,
  • usprawnienie obrotu gospodarczego ( wprowadzenie jednego standardu faktur),
  • zamiana dokumentów papierowych na dane cyfrowe,
  • zwiększenie szybkości wymiany danych – wystawiona faktura trafi do odbiorcy w czasie rzeczywistym,
  • automatyzacja procesów księgowych,
  • brak duplikatów faktur,
  • wgląd w ścieżkę obiegu faktur,
  • zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego nabywców towarów i usług.

Ale czy e-faktury to tylko korzyści dla przedsiębiorców? Czy pozwoli to na zmniejszenie obowiązków przedsiębiorców? Istotne jest to, że główny obowiązek (wystawianie faktur) pozostanie niezmiennie ten sam, zmieni się tylko forma jego wykonania, która nie dla wszystkich okaże się łatwiejsza. Warto pamiętać o tym, że nadal wielu przedsiębiorców korzysta z możliwości wystawiania faktur papierowo, poprzez ich ręczne wypisywanie lub za pomocą programów do fakturowania. Na pewno łatwiej będzie dostosować się do zmian przedsiębiorcom, którzy już teraz korzystają z programów komputerowych niż tym, którzy nadal wypisują faktury „ręcznie”. Na szczęście Ministerstwo Finansów przewidziało możliwość nadania uprawnień do wglądu i wystawiania faktur w imieniu podatnika innej upoważnionej osobie, podobniej jak obecnie działa upoważnienie do wysyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Zmiany te mogą jednak okazać się korzystne dla biur rachunkowych, obsługa ustrukturyzowanych (wystawionych i otrzymanych w KSeF) faktur będzie mniej pracochłonna, biura będą mogły przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania do systemu. Wprowadzenie e-Faktur pozwoli również na wyeliminowanie jednego z głównych problemów biur rachunkowych, a
mianowicie terminowego dostarczania dokumentów przez klientów.