You are currently viewing Zmiany w rozliczeniu PIT za 2018 rok

Uchwalone przez Sejm ostatecznie nowe prawo przewiduje kolejne uproszczenia związane z rozliczaniem zeznań podatkowych PIT. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika!

W przypadku rozliczeń za rok 2018, zeznania w nowej usłudze KAS będą dostępne tylko dla części podatników, a mianowicie dla :

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT – 37 (rozliczamy m.in. pracę, zlecenia i zasiłki opodatkowane wg skali),
  • podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT – 38 .

Osoby zobowiązane rozliczyć się na drukach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, czy PIT-39 w rozliczeniu za 2018 rok są zobowiązane do samodzielnego złożenia takiego zeznania- tak jak w poprzednich latach, natomiast w przyszłym roku będą również rozliczane przez KAS.

Do końca stycznia 2019 roku pracodawcy mieli obowiązek dostarczyć do Urzędu Skarbowego PIT-11 lub PIT-8C swoich pracowników. Na podstawie tych danych, a także danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły, danych znajdujących się w rejestrach KAS oraz innych rejestrach państwowych ( np.ZUS) Krajowa Administracja Skarbowa wypełni zeznania podatkowe.

Tak przygotowane deklaracje roczne będą dostępne dla podatników od 15 lutego do 30 kwietnia w wersji elektronicznej w aplikacji na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl .Osoby, które wcześniej udostępniały KAS swoje dane kontaktowe ( numer telefonu lub adres mailowy) otrzymają wiadomość o gotowym zeznaniu podatkowym. Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe podatnik może:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • zmodyfikować ( korzystając np. z rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako rodzić samotnie wychowujący dziecko, wskazując numer KRS Fundacji, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS ( np. odliczenia : darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), a następnie je zaakceptować,
  • nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Warto zaznaczyć, że KAS przygotuje zeznanie PIT dla wszystkich podatników, którym dedykowany jest program. Jeśli podatnik woli zrobić to osobiście, musi złożyć odpowiedni formularz do 30 kwietnia. Tym samym zostanie wydane potwierdzenie złożenia zeznania PIT z Urzędu Skarbowego, które automatycznie odrzuci widniejący w systemie Twój e-PIT. Nie ma zatem obaw, że do urzędu finalnie wpłyną dwa druki jednego podatnika.