• Post category:Aktualności
You are currently viewing Obowiązkowy split payment

Mechanizm podzielonej płatności (z ang. split payment) funkcjonuje w przepisach od lipca 2018 roku, jednak do tej pory stanowił on dobrowolny sposób zapłaty – podatnicy sami decydowali, czy dokonają jej z uwzględnieniem rachunku VAT, czy też nie.
Od 1 listopada metoda ta dla części podatników staje się obowiązkowa. Dotyczy to towarów i usług wymienionych w załączniku numer 15 do ustawy, m.in. objętych wcześniej „odwrotnym obciążeniem”, które z dniem 1 listopada przestaje funkcjonować oraz inne towary np. paliwo, węgiel, oleje, żelazostopy itp.
Obowiązek zastosowania podzielonej płatności występuje, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
1) Transakcja dotyczy nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy, udokumentowanego fakturą
2) Faktura została wystawiona na podatnika VAT czynnego lub/i zwolnionego
3) Kwota należności ogółem (brutto) to minimum 15 000 PLN
Trzeba wiedzieć, że:
• Podatnik VAT sprzedający towary lub usługę z załącznika nr 15, na kwotę przewyższającą 15 000 zł brutto ma obowiązek umieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli takiej informacji nie umieści i nabywca opłaci fakturę w trybie zwykłym wówczas organ podatkowy ustali mu sankcję w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze.
• Jeżeli nabywca otrzyma fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” i pomimo obowiązku zapłaty MPP, dokona zapłaty w trybie zwykłym, organ podatkowy ustali mu sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15.

W związku z wejściem obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnicy VAT sprzedający towaru lub świadczący usługi zawarte w załączniku nr 15 do ustawy oraz ich nabywcy zobowiązani są do posiadania firmowego rachunku bankowego rachunkiem VAT, gdyż nie ma możliwości utworzenia rachunku VAT do prywatnego rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego.

Pozytywną zmianą na pewno jest fakt, iż od 1 listopada 2019 roku z rachunku VAT MPP oprócz podatku VAT, będzie można zapłacić także podatek PIT, CIT, akcyzę, cło oraz składki ZUS.

Kolejna dawka zmian już od stycznia 2020 roku, o czym będziemy na bieżąco informować.